top of page

Các chương trình đã được chứng minh

Proven-Programs.png

SVEF cam kết cung cấp các chương trình STEM có thể mở rộng và các nguồn lực đã được chứng minh để thúc đẩy sự sẵn sàng vào đại học và nghề nghiệp cho học sinh.

Quan hệ đối tác bền chặt

Strong-Partnerships.png

SVEF có mối quan hệ lâu dài với các khu học chánh và nhà giáo dục ở Thung lũng Silicon, cũng như các tổ chức, tập đoàn và đối tác phi lợi nhuận.

Các bác sĩ cho biết:

Di sản được xác lập

Established-Legacy.png

Trong hơn 20 năm, SVEF đã phát triển các chương trình có tác động đến hơn 27.000 sinh viên và 1.200 nhà giáo dục.

Các bác sĩ cho biết:

Quy mô khu vực

Regional-Scale.png

Là tổ chức phi lợi nhuận về giáo dục lớn nhất ở Thung lũng Silicon, SVEF hỗ trợ sinh viên và nhà giáo dục tại hơn 60 khu học chánh.

Các bác sĩ cho biết:

bottom of page