top of page

TÌNH NGUYỆN VIÊN

Giúp chúng tôi vô địch STEM! Cho dù đó là thời gian, kiến thức, chuyên môn hay đam mê của bạn, Tổ chức Giáo dục Thung lũng Silicon luôn hoan nghênh sự hỗ trợ của bạn để nâng cao các chương trình của chúng tôi.
Chúng tôi có một lịch sử lâu dài trong việc thu hút các chuyên gia STEM vào các cơ hội tình nguyện có ý nghĩa. Trong suốt COVID-19, các chương trình của chúng tôi đã chuyển sang trực tuyến, nhưng học sinh vẫn có thể hưởng lợi từ trải nghiệm STEM của bạn. Liên hệ với chúng tôi để trở thành một tình nguyện viên ảo ngay hôm nay.

SVEF hoan nghênh bạn và các tài năng trong nhóm của bạn trong các chương trình STEM của chúng tôi để giúp học sinh đạt được thành công!

Đối với các cơ hội tình nguyện của công ty hoặc các sở thích khác, vui lòng liên hệ với Nhóm phát triển theo địa chỉ development@svefoundation.org hoặc 408.790.9400, máy lẻ 2
If you have any questions please contact 
Kevon Turner, Corporate Partnerships Manager
kevon@svefoundation.org  (408) 790-9476
bottom of page