top of page

THANG MÁY [TOÁN]

Elevate [Math] là một chương trình can thiệp mùa hè được thiết kế để nâng cao thành tích toán học của học sinh. Chương trình này tải trước chương trình giảng dạy được thiết kế để phù hợp với các lớp toán Phổ thông trong năm tới của học sinh. Bằng cách cung cấp chương trình mùa hè tập trung vào việc xây dựng cả kỹ năng toán học và sự tự tin của học sinh, Elevate [Math] giúp chuẩn bị cho nhiều học sinh hơn để thành công trong đại học và nghề nghiệp.

Các bác sĩ cho biết:

Elevate [Math] là một chương trình can thiệp mùa hè được thiết kế để nâng cao thành tích toán học của học sinh. Chương trình này tải trước chương trình giảng dạy được thiết kế để phù hợp với các lớp toán Phổ thông trong năm tới của học sinh. Bằng cách cung cấp chương trình mùa hè tập trung vào việc xây dựng cả kỹ năng toán học và sự tự tin của học sinh, Elevate [Math] giúp chuẩn bị cho nhiều học sinh hơn để thành công trong đại học và nghề nghiệp.

Các bác sĩ cho biết:

Elevate [Math] là một chương trình can thiệp mùa hè được thiết kế để nâng cao thành tích toán học của học sinh. Chương trình này tải trước chương trình giảng dạy được thiết kế để phù hợp với các lớp toán Phổ thông trong năm tới của học sinh. Bằng cách cung cấp chương trình mùa hè tập trung vào việc xây dựng cả kỹ năng toán học và sự tự tin của học sinh, Elevate [Math] giúp chuẩn bị cho nhiều học sinh hơn để thành công trong đại học và nghề nghiệp.

Các bác sĩ cho biết:

Elevate [Math] là một chương trình can thiệp mùa hè được thiết kế để nâng cao thành tích toán học của học sinh. Chương trình này tải trước chương trình giảng dạy được thiết kế để phù hợp với các lớp toán Phổ thông trong năm tới của học sinh. Bằng cách cung cấp chương trình mùa hè tập trung vào việc xây dựng cả kỹ năng toán học và sự tự tin của học sinh, Elevate [Math] giúp chuẩn bị cho nhiều học sinh hơn để thành công trong đại học và nghề nghiệp.

Các bác sĩ cho biết:

Program
CSI_edited.png
CS.Page.jpeg

MỤC TIÊU HỌC SINH

Các bác sĩ cho biết thêm:

Elevate [Toán] được các khu học chánh tham gia cung cấp cho những học sinh được xác định là “gần đạt tiêu chuẩn” dựa trên các đánh giá SBAC / CAASPP của năm trước hoặc các khuyến nghị của giáo viên. Các học sinh lớp 3 - lớp 10 đang phát triển được chọn, được mời ghi danh vào [Toán] Elevate Mùa hè năm 2021 của chúng tôi.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

Các bác sĩ cho biết thêm:

Trong suốt mùa hè, học sinh sẽ trải nghiệm một chương trình giảng dạy bốn thành phần được phát triển đặc biệt để chuẩn bị cho các lớp học toán tiếp theo.

Các bác sĩ cho biết:

Chương trình Elevate [Math] đã được chứng minh là hiệu quả hơn hai lần so với các chương trình can thiệp tương tự và đã tăng hơn gấp đôi mức độ sẵn sàng về đại số của các học sinh tham gia.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

Các bác sĩ cho biết thêm:

Trong suốt mùa hè, học sinh sẽ trải nghiệm một chương trình giảng dạy bốn thành phần được phát triển đặc biệt để chuẩn bị cho các lớp học toán tiếp theo.

Các bác sĩ cho biết:

Chương trình Elevate [Math] đã được chứng minh là hiệu quả hơn hai lần so với các chương trình can thiệp tương tự và đã tăng hơn gấp đôi mức độ sẵn sàng về đại số của các học sinh tham gia.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

Các bác sĩ cho biết thêm:

Trong suốt mùa hè, học sinh sẽ trải nghiệm một chương trình giảng dạy bốn thành phần được phát triển đặc biệt để chuẩn bị cho các lớp học toán tiếp theo.

Các bác sĩ cho biết:

Chương trình Elevate [Math] đã được chứng minh là hiệu quả hơn hai lần so với các chương trình can thiệp tương tự và đã tăng hơn gấp đôi mức độ sẵn sàng về đại số của các học sinh tham gia.

KẾT CẤU

Curriculum Days V2.png
PROGRAM DAYS
IN MIDDLE SCHOOL
7TH, 8TH
PROGRAM DAYS
IN HIGH SCHOOL
9TH, 10TH

Các bác sĩ cho biết:

Các lớp Tiểu học và Trung học cơ sở kéo dài 19 ngày, và các lớp Trung học phổ thông kéo dài 24 ngày. Các lớp học [Toán] nâng cao thường bắt đầu vào giữa tháng 6 và kéo dài đến giữa tháng 7. Mỗi học khu chọn ngày, giờ và địa điểm chương trình riêng.

Curriculum
Structure
bottom of page