top of page

THAM GIA VÀO

Chúng tôi cung cấp và ủng hộ giáo dục STEM truyền cảm hứng cho học sinh thành công trong đại học và nghề nghiệp

SỰ KIỆN

Tổ chức Giáo dục Thung lũng Silicon (SVEF) hợp nhất các cá nhân và tổ chức để hỗ trợ giáo dục công. Từ việc tổ chức các diễn đàn về các chủ đề giáo dục quan trọng đến việc tạo ra các nhà gây quỹ đầy cảm hứng mang lại lợi ích cho sinh viên của chúng tôi, SVEF mang đến nhiều cơ hội để tương tác với cộng đồng mạnh mẽ này.

TÌNH NGUYỆN VIÊN

Giúp chúng tôi vô địch STEM! Cho dù đó là thời gian, kiến ​​thức, chuyên môn hay đam mê của bạn, SVEF luôn hoan nghênh sự hỗ trợ của bạn để nâng cao các chương trình của chúng tôi.

Các bác sĩ cho biết:

Các bác sĩ cho biết:

Các bác sĩ cho biết:

Các bác sĩ cho biết:

NGHỀ NGHIỆP

Tham gia nhóm SVEF khi chúng tôi làm việc để cung cấp và vận động cho giáo dục STEM truyền cảm hứng cho học sinh thành công trong đại học và nghề nghiệp.

Các bác sĩ cho biết:

Các bác sĩ cho biết:

Các bác sĩ cho biết:

Các bác sĩ cho biết:

Các bác sĩ cho biết:

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Dù là câu hỏi, nhận xét, mối quan tâm hay cơ hội hợp tác tiềm năng, SVEF đều muốn lắng nghe ý kiến ​​của bạn!

Các bác sĩ cho biết:

Các bác sĩ cho biết:

Các bác sĩ cho biết:

Các bác sĩ cho biết:

Các bác sĩ cho biết:

bottom of page