• White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White YouTube Icon
 • White Instagram Icon
SVEF_HomePage.png

Nhà cung cấp hàng đầu về STEM

Các chương trình sẵn sàng cho đại học

dành cho học sinh tiểu học đến đại học.

Mục tiêu, Tầm nhìn & Cam kết của chúng tôi

Giới hạn từ tiểu học đến đại học

Tình nguyện, Tham gia hoặc Quyên góp

sự kiện sắp tới

 • College Day 2021: I Own My Future
  Th 4, 27 thg 10
  Online Event
  8:15, 27 thg 10
  Online Event
 • Bold Conversations About Equity #7
  Th 5, 04 thg 11
  Online Event - Zoom
  16:30, 04 thg 11 – 18:30
  Online Event - Zoom
  The third condition: Engaging multiple perspectives
 • Bold Conversations About Equity #8
  Th 5, 20 thg 1
  Online Event - Zoom
  16:30, 20 thg 1, 2022 – 18:30
  Online Event - Zoom
  The Fourth Condition- Keeping us all at the table.
 • Math Framework Forum
  Th 4, 02 thg 2
  Online Event - Zoom
  16:00, 02 thg 2, 2022 – 18:00
  Online Event - Zoom

"Đầu tư vào kiến thức trả lãi tốt nhất."

- Benjamin Franklin 

Tin mới nhất

Các bài đăng sắp ra mắt
Hãy chú ý theo dõi...

Tham gia với chúng tôi

Hỗ trợ các chương trình STEM & Sẵn sàng cho Đại học tại nhà và trực tuyến

0StudentMiniDevice.jpg