top of page
 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White YouTube Icon
 • White Instagram Icon
SVEF_HomePage.png

Nhà cung cấp hàng đầu về STEM

Các chương trình sẵn sàng cho đại học

dành cho học sinh tiểu học đến đại học.

Mục tiêu, Tầm nhìn & Cam kết của chúng tôi

Giới hạn từ tiểu học đến đại học

Tình nguyện, Tham gia hoặc Quyên góp

 • The 4th Annual SV(e)F Northern California Mathematics Summit
  8:00, 02 thg 8 – 14:30 PDT
  LeyVa Middle School, 1865 Monrovia Dr, San Jose, CA 95122, USA
  SV[e]F presents the 4th Annual Northern California Math Summit (NCMS), "Revolutionize Mathematical Pathways", to discover the CA Math Framework and the interdependency between mathematics and computer science. Tickets are available here: https://www.svefoundation.org/mathsummit
  Chia sẻ

"Đầu tư vào kiến thức trả lãi tốt nhất."

- Benjamin Franklin 

Tin mới nhất

Chưa có bài đăng nào được xuất bản bằng ngôn ngữ này
Khi có bài đăng mới, bạn sẽ thấy chúng ở đây.

Tham gia với chúng tôi

Hỗ trợ các chương trình STEM & Sẵn sàng cho Đại học tại nhà và trực tuyến

bottom of page