• White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon
SVEF_HomePage.png

Nhà cung cấp hàng đầu về STEM

Các chương trình sẵn sàng cho đại học

dành cho học sinh tiểu học đến đại học.

Mục tiêu, Tầm nhìn & Cam kết của chúng tôi

Giới hạn từ tiểu học đến đại học

Tình nguyện, Tham gia hoặc Quyên góp

Upcoming Events

  • LimitLess: Computer Science in ANY Classroom
    9:00, 03 thg 12 – 13:00
    San Jose, 1290 Ridder Park Dr, San Jose, CA 95131, USA
    Join us for a free professional learning convention promoting computer science education accessibility.

"Đầu tư vào kiến thức trả lãi tốt nhất."

- Benjamin Franklin 

Tin mới nhất

Chưa có bài đăng nào được xuất bản bằng ngôn ngữ này
Hãy chú ý theo dõi...

Tham gia với chúng tôi

Hỗ trợ các chương trình STEM & Sẵn sàng cho Đại học tại nhà và trực tuyến