• White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White YouTube Icon
 • White Instagram Icon
SVEF_HomePage.png

Nhà cung cấp hàng đầu về STEM

Các chương trình sẵn sàng cho đại học

dành cho học sinh tiểu học đến đại học.

Mục tiêu, Tầm nhìn & Cam kết của chúng tôi

Giới hạn từ tiểu học đến đại học

Tình nguyện, Tham gia hoặc Quyên góp

 • Th 5, 29 thg 4
  Online at your device
  15:30 PDT, 29 thg 4 – 18:00 PDT, 30 thg 4
  Online at your device
  Chia sẻ
 • Th 5, 03 thg 6
  Online at your device
  16:30, 03 thg 6 – 18:30 PDT
  Online at your device
  Examination of Race, Getting Personal
  Chia sẻ

sự kiện sắp tới

"Đầu tư vào kiến thức trả lãi tốt nhất."

- Benjamin Franklin 

Tin mới nhất

Tham gia với chúng tôi

Hỗ trợ các chương trình STEM & Sẵn sàng cho Đại học tại nhà và trực tuyến

0StudentMiniDevice.jpg